Novaĵoj

14.09.2018

La LOKALIZU-kunveno en Sankt-Peterburgo

Hodiaŭ (la 14-an de septembro) okazis renkontiĝo (de la Sankt-Peterburga klubo "Kariljono") en kafejo "Leningradskoje" en Petropaŭla fortikaĵo kun nia amiko el Moskvo (Aleksandr Basov).

Jen estas opinio de Jekaterina Maliŝeva: Ĉu vi konsentas, ke Esperanto povas esti uzata ne nur por nia plezuro – dum vojaĝoj tra la tuta mondo, partopreno en Esperantaj kongresoj, teatraĵoj kaj teatraĵetoj ktp, sed, kaj tio estas la ĉefa – Esperanto devas doni al ni rimedon por gajni monon por tiuj ĉi mirindaj celoj kaj ankaŭ simple por travivado? Certe, vi konsentas, sed ne scias, kiel. En interreto estas la metita projekto, kiel oni povas uzi tradukadon el Esperanto kaj en Esperanton por gajni monon. Uzo de Esperanto malgrandigas la elspezojn de tradukado. Tradukistoj laboras en teamo po pare (en teamo, sed ĉiuj kune, ne po pare): iu tradukas, ekzemple, el la ĉina lingvo al Esperanto, alia, ekzemple, el Esperanto al la rusa lingvo. Por altigi la kvaliton de la traduko, ĉiu, krom Esperanto, devas uzi nur sian denaskan lingvon. Do, por la alta kvalito de la ĉina-rusa traduko, oni bezonas ĉinan kaj rusan esperantistojn ktp. Aleksandr Basov, moskva esperantisto kaj entreprenisto (fakte ne entreprenisto), proponas viziti retejon LOKALIZU.COM aŭ en "Facebook" FB.COM/GROUPS/LOKALIZU kaj ekscii plu pri la projekto. Bonvenon kaj partoprenu la projekton, se ĝi plaĉos al vi!

Preparis por publikigo: Jekaterina Maliŝeva

Redaktis: Aleksandr Basov

10.09.2018

La dua LOKALIZU-kunveno

La 10-an de septembro denove en la oficejo de la tradukejo «Lingvo Konnekt», okazis la 2-a kunveno pri la projekto de MEA MASI LOKALIZU.COM. La kunveno okazis pro la veno al Moskvo de la nova partoprenanto de la projekto - la ĉino Zhang Long.

Partoprenis:

 • Aleksandr Basov — MASIano, la rusa tradukisto de la projekto, programisto.
 • Andrej Peĉonkin (distance) - la rusa korektisto de la projekto, tradukisto, korektisto, spertulo pri tradukaj projektoj.
 • Enrico Gaetano Borrello (distance) - la itala tradukisto de la projekto.
 • Ilja Muravjov (distance) - MASIano, programisto.
 • Irina Gonĉarova - kunordiganto de MEA MASI, instruistino.
 • Kiril Ŝvedov - eksMASIano.
 • Morgan Malie (distance) - MASIano, la franca tradukisto de la projekto.
 • Oleg Ĉajka - MASIano, tradukisto, redaktoro, gastiganto de la kunveno.
 • Sergej Straŝnenko (distance) - la rusa korektisto de la projekto, programisto, gitaristo, kantisto.
 • Vladimir Romanoviĉ — eksMASIano, inventisto, programisto.
 • Zhang Long - la nova partoprenanto de la projekto, la ĉina tradukisto de la projekto, entreprenisto, spertinta peresperantan tradukadon.

Paso de la kunveno:

Enkonduko

Ne konataj unu al la alia partoprenantoj konatiĝis kaj tuj amikiĝis. La stelo de la kunveno estis la ĉina esperantisto ĉarma Zhang Long (Esperanta kromnomo Urso). Post konatiĝo kaj ricevo de neatenditaj donacoj de Zhang Long komenciĝis la oficiala parto.

Oficiala parto

Aleksandr Basov rakontis pri la farita laboro por la projekto. Jen estis informo pri la kreita paĝaro LOKALIZU.COM, la grupo fb.com/groups/lokalizu, vizitkartoj, flugfolioj, la animacia filmo, insignoj, la T-ĉemizo ktp. Krome li rakontis pri reklamkompanio en interreto plejparte en multaj grupoj en facebook.com kaj en gazetoj. Ankaŭ estis la informo pri mendo de UEA al la projekto traduki la salutvorton de la direktorino de UNESKO Audrey Azoulay al UK-103 kaj promeso subteni la projekton per dissendado de letero de UEA al lokaj Esperantaj asocioj kun peto al esperantistoj subteni la projekton. Estis informo pri provo reklami la projekton en youtube.com kaj pri malfacilaĵoj pri tio.

Andrej Peĉonkin longe kaj detale rakontis pri detaloj de traduklaboro kaj esprimis sian opinion ĝis la neado pri eblo de tia traduklaboro kian implicas la projekto. Kromalie li priskribis perfektajn kondiĉojn de traduklaboro por maksimumigo de tradukkvalito kaj dubis ke tio eblas en la projekto.

Irina Gonĉarova subtenis plejparton de la opinioj de Andrej kaj diris ke priskribo de la projekto en la paĝaro ne estas klara kaj komprenebla por vasta publiko.

Zhang Long diris ke li tre interesiĝas pri la projekto, opinias ke ĝi estas tre utila kaj bezonata en la mondo kaj rakontis la historion de unu traduko el la rusa al la ĉina lingvo kiun faris li mem kune kun la rusa esperantisto por la kontrakto kun la entrepreno "GazProm", kaj resumis ke tiu metodo funkcias bone ĝuste por teknikaj tekstoj riĉaj je specialaĵoj. Kromalie okazis ke li estas spertulo pri kriptomonoj kaj pri ĝia produktado kaj uzado.

Ilja Muravjov rakontis pri la sperto de aliexpress.com kiu pririgardis eblon de bonkvalita malmaŝina tradukado por sia paĝaro kaj rifuzis fari tion ĉar okazis ke sufiĉas kvalito de maŝina tradukado kaj la alia varianto ne kompensos elspezojn.

Sergej Straŝnenko faris rimarkojn pri uzebleco de aŭtomata tradukado:

 • Aŭtomatigitaj vortaroj/frazaroj povas esti tre valoraj helpiloj de tradukisto.
 • Roboto tradukisto foje montras mirigajn atingojn prezentante senriproĉan tradukaĵon de teksto por kiu ĝi (la roboto) estas cele dresita, sed ĝenerale ĝi ne konkurenceblas kontraŭ homo tradukisto.
 • Nunmomente mi vidas realan bezonon de harmonia kunligo de robotaj kaj homaj kapabloj.
 • "Fina vorto" nepre licas al la homo, ne al la roboto.

Oleg Ĉajka dum la kunveno montris al ni tutan potencon de Esperanto: mi parolis kun Urso pri moncirkulado kaj ne sciis kiel traduki la rusan specialaĵon "сеньораж эмитента". Krom Esperanto ni parolas malsamajn lingvojn kaj mi ne sciis kiel diri. Oleg post unu minuto faris tiun vorton en Esperanto tiel ke Urso komprenis pri kio temas!

Kiril Ŝvedov proponis la opinion pri kiuj sferoj, kiuj fakoj la projekto devas funkcii plejbone.

Morgan Malie diris ke li ne estas spertulo pri tradukado sed li pretas partopreni la tradukan eksperimenton kiel la franco.

Vladimir Romanoviĉ kiu el partoprenantoj bedaŭrinde la plej malbone posedas Esperanton parolis kun helpo de la interprenisto kaj diris nur ke indas ĉesi paroli kaj komenci ion fari. Ankaŭ li diris ke li mem povas krei iajn interretajn instrumentojn por la projekto.

Enrico Gaetano Borrello kelkfoje havis malfacilaĝojn dum la komenco de la kunveno, nenion diris kaj mi nur poste eksciis ke li efektive ioman tempon distance ĉeestis kaj reale partoprenis la kunvenon.

Kromaĵo

Kromalie ni bonguste manĝis la picojn kaj trinkis la bongustegan teon kiun donacis nia kara Urso.

Kiaj estis rezultoj?

 • La informo en la paĝaro kaj entute pri la projekto ne estas sufiĉe klara, indas verki klarigajn artikolojn, filmi intervjuojn, prezenti kaj pridiskuti la projekton pli vaste, eble dum lokaj esperantaj aranĝoj kaj kongresoj.
 • Uzante la konsenton de UEA subteni la projekton, traduki la salutvorton de Audrey Azoulay kaj prepari la leteron por dissendado.
 • Prepariĝi kaj reklami la projekton en diversaj kanaloj en youtube.com kromalie en "Esperanto: la unua kanalo".
 • Daŭrigi serĉi partoprenantojn por la projekto prejparte tradukistojn kiujn ni ne havas (la anglajn, la germanajn kaj la arabajn).
 • Finfine fari eksperimenton kiu konfirmos (aŭ male) la metodon kiu estas fundamento de la projekto.

Preparis por publikigo: Aleksandr Basov

Redaktis: Irina Gonĉarova, Sergej Straŝnenko

05.03.2018

Enkonduka LOKALIZU-kunveno

La 5-an de marto en biblioteko de MEA MASI, kiu situas en la oficejo de la tradukejo «Lingvo Konnekt», okazis kunveno, dum kiu oni pridiskutis LOKALIZU.COMla novan projekton de MEA MASI. La kunvenon iniciatis Karter (Aleksandr Basov), aŭtoro de la ideo. Ni prezentas ĉi tie protokolon de la kunveno.

Ĉeestis:

 • Aleksandr Basov — esperantisto, MASIano, programisto, la aŭtoro de la ideo.
 • Alisa Zingerman (distance) — esperantisto, MASIano, poligloto, instruisto de la hebrea lingvo, spertulo pri perinterretaj konektrimedoj.
 • Vitalij Vorobjov — inventisto, ekonomikisto, programisto.
 • Vladimir Romanoviĉ — esperantisto, eksMASIano, inventisto, programisto, spertulo pri kriptomonoj.
 • Ilja Muravjov (distance) — esperantisto, MASIano, programisto, aŭtoro de la projektoj CATBO.NET, DICT.CATBO.NET.
 • Kiril Ŝvedov — esperantisto, eksMASIano, la aŭtoro de simila reta peresperanta traduk-projekto.
 • Oleg Ĉajka — esperantisto, MASIano, tradukisto, redaktoro, vicdirektoro de la tradukejo «Lingvo Konnekt», gastiganto de la kunveno.

Paso de la kunveno:

Enkonduko

Aleksandr rakontis pri la projekto, ĝiaj plej gavaj ideoj, iamaj faritaĵoj, perspektivoj.

Pridiskutoj

Kiril koncize prezentis sian projekton kaj ĝustan liston de sferoj kie, laŭ lia opinio, eblas traduki per Esperanto.

Ilja spertigis la kunvenintojn pri malfacilaĵoj dum kreado de retejo.

Vladimir iomete forigis nekompetentecon de la ĉeestantoj pri kriptomonoj.

Alisa helpis organizi distancan ĉeeston de la du partoprenantoj de la kunveno kaj faris valorajn rimarkojn.

Vitalij nombris bezonatajn por la projekto resursojn.

Oleg disdividis sian sperton pri organizado de traduka agado kaj esprimis dubojn pri funkciado de la metodo rilate al garantiado de la kvalito.

Decidoj

Estis decidite testi la metodon de peresperanta tradukado uzante konkretan tekston.

Por la unua provo estis elektita unu el mendoj al la entrepreno «Lingvo Konnekt». La teksto temas pri fotoobjektivo. Ĝin necesis traduki el la rusa al ses lingvoj: la angla, la germana, la franca, la hispana, la ĉina, la araba. La tradukoj al ĉiuj tiuj lingvoj per rekta metodo jam estis faritaj. Tio ebligas kontrolon de peresperantaj tradukoj. Ankaŭ la traduko de la originalo al Esperanto kaj ĝia redaktado jam estas faritaj.

Nun estas serĉataj tradukistoj el Esperanto al la celaj lingvoj.

Paralele oni testas la kriptomonan pagan sistemon por la projekto.

Protokolis: Vitalij Vorobjov

Preparis por publikigo: Aleksandr Basov

Redaktis: Marija Verzun, Alisa Zingerman, Irina Gonĉarova, Sergej Straŝnenko

Se vi volas partopreni la projekton kiel mendanto, tradukisto, redaktoro, paĝarkreanto, konsilanto, programisto, dezajnisto, administranto aŭ iel ajn, skribu al ni per la kontaktoj en la paĝaro!